TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THEO GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC

tư vấn xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc

Lương theo giá trị công việc hay còn gọi P1 – Position là trả lương theo tầm quan trọng của công việc thể hiện qua chức danh, cấp bậc, vị trí của công việc. Để trả lương theo P1, doanh nghiệp sẽ xác định giá trị của vị trí công việc và quyết định mức lương cần trả trong tương quan giữa tầm quan trọng của công việc đó với các công việc khác trong tổ chức cũng như mức lương phổ biến trên thị trường lao động.

Thông điệp chương trình

Lương theo giá trị công việc hay còn gọi P1 – Position là trả lương theo tầm quan trọng của công việc thể hiện qua chức danh, cấp bậc, vị trí của công việc. Để trả lương theo P1, doanh nghiệp sẽ xác định giá trị của vị trí công việc và quyết định mức lương cần trả trong tương quan giữa tầm quan trọng của công việc đó với các công việc khác trong tổ chức cũng như mức lương phổ biến trên thị trường lao động. Tiền lương theo vị trí công việc thường được biểu diễn dưới dạng hàm tiền lương. Giá trị vị trí công việc càng cao thì mức lương càng cao.

Công việc là một yếu tố chính quyết định và ảnh hưởng đến tiền lương và đãi ngộ . Vì vậy, các nghiệp luôn quan tâm đến việc đánh giá các giá trị thực của từng vị trí công việc để hình thành lên thang bảng lương phù hợp nhất cho sự đóng góp của vị trí đó vào doanh nghiệp của mình.

Đánh giá giá trị công việc là đo lường giá trị và tầm quan trọng của công việc dựa trên nhiều yếu tố đánh giá. Mặc dầu chúng ta không thể đo lường giá trị của các công việc một cách chính xác, nhưng chúng ta có thể đánh giá công việc một cách khách quan và hợp lý dựa trên các tiêu chuẩn rõ ràng. Đánh giá công việc nhằm đo lường giá trị và tầm quan trọng của công việc dựa trên các yếu tố thông thường (kỹ năng, trình độ chuyên môn, sự cố gắng, điều kiện làm việc …). Như vậy đánh giá công việc đề cập đến nghề nghiệp, công việc chứ không đề cập đến người giữ chức vụ, nghề nghiệp đó.

Đánh giá giá trị công việc đòi hỏi một quá trình thu thập thông tin về công việc và so sánh chúng với nhau. Kết quả của quá trình so sánh này là một sơ đồ về tầm quan trọng của công việc dựa trên mức độ mà mỗi công việc đóng góp vào tính hiệu quả của doanh nghiệp.

Khi đánh giá chính xác được giá trị công việc, doanh nghiệp có thể xây dựng được thang lương đảm bảo được internal equity (vị trí nào nên nhận lương cao hơn vị trí nào) và external equity (vị trí này trả nhiêu đó đã tương xứng với thị trường hay chưa)…

Đây là phương pháp tính lương hội đủ yếu tố khoa học quản trị và phát triển nguồn nhân lực, một phương pháp làm việc khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu kiện nội bộ xuất phát từ sự đánh giá và xây dựng hệ thống lương theo cảm xúc.

Quy trình tư vấn xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc

 

Kết quả mang lại

Việc xây dựng thang bảng lương theo giá trị công việc sẽ giúp cho doanh nghiệp và người lao động:

  • Có hệ thống lương đảm bảo “công bằng trong nội bộ, tương quan với bên ngoài”, tránh được các yếu tố cảm tính cũng như trả lương theo bằng cấp và thâm niên.
  • Đảm bảo được tổng quỹ lương cho phép.
  • Góp phần là động lực để người giỏi ở lại với doanh nghiệp.
  • Thể hiện đúng giá trị đúng giá trị đóng góp của vị trí công việc.
  • Thể hiện chiến lược trả lương của Lãnh đạo.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình tư vấn xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc cho doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

TRƯỜNG TƯ VẤN ĐÀO TẠO PMS

Trụ sở chính: Tầng 9,Tòa Nhà Thủy Lợi 4,102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Chi nhánh Bình Dương: Đại học Quốc Tế Miền Đông, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (028) 7300 6069/(028) 6269 2333. Fax: (028) 6264 7223

Email: info@pms.edu.vn – Website: https://consulting.pms.edu.vn/